FRI TIL I MORGEN

Udkast til synops til en TV-film af Jakob Dahn, Søren Mortensen og Per Brink Abrahamsen.

April 2002.

På initiativ af en lokal husmor, gift med den lokale vognmand, har en gruppe borgere i en større dansk provisby med held gennemført en medicintransport til et borgerkrigsramt område i Afrika, som har været upåagtet af offentlighedens søgelys. Successen skal følges op med en ny sending, men nu opstår der problemer. Latente konflikter hjemme og i gruppen, der er undervejs, kommer op til overfladen i lyset af de praktiske problemer der opstår på vej ned gennem Afrika, bl. a. takket være manglende offentlig interesse. Borgerkrigen eskalerer, og det er ikke sikkert at færdes uden militær beskyttelse, men også der er der forrædderi: en af officererne tilhører i virkeligheden den fjendtlige milits, og den danske gruppe redder ham fra at blive lynchet af de øvrige soldater. Det bliver imidlertid også klart at han ved når og hvor konvojen vil blive angrebet, så medicinen kan tilfalde modparten. Da meddelelsen når hjem til Danmark, går bølgerne højt i den hjemlige følgegruppe: Skal man tvinge de nødvendige oplysninger ud af officeren ved anvendelse af "moderat fysisk pres"? Gruppen melder tilbage at de har besluttet sig for hvad de skal gøre, men holder "fri til i morgen". Da de dagen efter ikke ringer tilbage, forsøger følgegruppen at ringe op, men vi hører kun klartonen fra telefonen og ser et hængende telefonrør.

 

Det virker sgu!!